Saturday, July 21, 2012

Happy Ramazan

رمضان بر همه مبارک باشد امید خداوند دعا ها و عبادت های همه مارا در این ماه پر برکت قبول فرماید و باران رحمت را بر ما دریغ نکند

No comments:

Post a Comment