Saturday, March 24, 2012

Happy new year سال نو مبارک

افغان کلپ سال نو خورشیدی را با حضور جنرال قونسل افغانستا ن آقای عبدالله ایماق و دیگر همکارانشان با جمعی از افغانان عزیز در ستی حال رنچوکوکهمونگا برگذار کردند معلومات در باره آن در روزنامه دیلی بولتین با عکس در ۲۱ مارچ چاپ شده میتوانید مطاله کنید

No comments:

Post a Comment