Wednesday, June 23, 2010

مرگ نابه هنگام خواننده خوش آواز افغانستان رحیم مهریار

در گذشت خواننده خوش آوازافغانستان را برای یکایک از هنر دوستان افغان وبه خصوص فامیل محترم شان خانم پرستو و اولاد های عزیز شان و دیگر اعضای فامیل شان و یکایک هموطنانم تسلیت میگویم واقعآ خواننده چون آقای مهریار قرن ها کاراست تا در یک سرزمین زاده شود و از دست دادنش هم یک زایعه بزرگ است اما چه باید کرد جز اینکه صبر کرد و از خداوند برایش طلب مغفرت نمود ومن هیچگاه آقای رحیم مهریار را فراموش کرده نمیتوانم چون آقای مهریار در عروسی ما بودن و شب عروسی ما با آواز دل نشین شان با شکوه تر و زیباتر شده بود روح اش شاد و نامش پاینده باد

No comments:

Post a Comment