Monday, January 11, 2010

سلام به تو ای هموطن

سلام به همه شما هموطنا ن عزیز و هم زبانان عزیزی که در این بلاک سر زدید . خداوند همه شما را در پناه و عزت خود نگاه دارد . خوشحال هستم که از این طریقه توا نستم باز در خدمت شما عزیزان باشم و با یاری خداوند متعال اطلاحا تی را که از اینطرف و آنطرف جمع آوری میکنم با شما عزیزان درمیان بگزارم البته برای پیشبرد اینکار به هر نوع کومک شما عزیزان ضرورت دارم ، چون با یک نفر به تنهاهی اصلأ کاری به پیش نمیرود و اگر هم برود به اندازه کارچنددست و چند فکری متحد و قوی مأثر نمیباشد . امیدوارم در این راسته مراتنها نگزارید : هر چیزی که به نظرشما جالب و قابل روشن ساختن اذهان دیگران بود از راه ایمل ، تلیفون ، پست و یا هر نوع که برای شما آسانتر باشد بفرستید تا در این بلاک خود شما اضافه کنم تا باشد همه ما از آن بهره مند شویم و با هم دست ها را ببندیم وبا یک رویه قوی و سازنده یک دیگر را تشویق کنیم و به طرف روشنی ها بکشانیم به همین امید سفری داریم به " افغانستان عزیز با بلبل و نارنجی " که امید خوشتان بیاید.

No comments:

Post a Comment